1904 Actieplan

Actieplan Stimuleringsprogramma

Terug naar Archief

04-04-2019   
Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie heeft de doelstelling, werkwijze, actiepunten en het tijdpad voor het programma beschreven  in een Actieplan. Dit Actieplan zal elk jaar kritisch bekeken worden en zo nodig aangevuld of bijgesteld worden naar aanleiding van de ontwikkelingen in het programma. De huidige versie van het Actieplan (maart 2019) weerspiegelt wat er in het eerste jaar van het programma is gerealiseerd en beschrijft wat de verdere ambities zijn. Bij interesse kunt u het Actieplan opvragen door een mail te sturen naar dyslexie@expertisecentrumnederlands.nl.