1904 Ontwikkeling digitaal platform

Ontwikkeling digitaal platform

Terug naar Archief

04-04-2019   
In het kader van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie wordt een digitaal platform ontwikkeld waarop alles te vinden is over lees- en spellingproblemen en dyslexie. Dit digitale platform is bedoeld voor ouders, ervaringsdeskundigen, onderwijs- en zorgprofessionals en beleidsmakers. Het  platform zal aan het begin van het nieuwe schooljaar (september 2019) worden gelanceerd en zal vanaf dat moment de huidige website van het Stimuleringsprogramma, www.informatiepuntdyslexie.nl, en ook de website van het Masterplan Dyslexie, www.masterplandyslexie.nl, gaan vervangen. De ontwikkelde kennis en materialen van deze eerdere websites blijven beschikbaar en zullen worden  opgenomen in het nieuwe digitale platform.

Dyslexie & hulpmiddelen
Hulpmiddelen krijgen ook een belangrijke plaats op dit platform. Eén van de doelen van het Stimuleringsprogramma is om bestaande informatie te bundelen en goed bereikbaar te maken. Er zijn al veel hulpmiddelen beschikbaar. Neem bijvoorbeeld eens een kijkje op: www.dyslexiehulpmiddelen.com. Hier kunt u een database  vinden waarin een zo compleet mogelijk overzicht wordt gegeven van de beschikbare hulpmiddelen. Deze database zal uiteindelijk ook bereikbaar zijn via het nieuwe digitale platform. Een overzicht van het programma van eisen voor het digitaal platform wordt hieronder weergegeven. 

Bollenschema.png

Wat mag niet ontbreken?
Aangezien het digitale platform nog volop in ontwikkeling is, horen we graag of er thema’s zijn die onmisbaar zijn. Dit kan bijvoorbeeld gaan over beleidsmatige stukken, bepaalde informatie voor ouders, goede voorbeelden vanuit het onderwijs of ervaringen van leerlingen met dyslexie om te delen met anderen. Zijn er onderwerpen die we volgens u echt niet moeten vergeten of heeft u nog andere suggesties voor inhoud en vorm van het platform? Geef dit dan aan ons door via deze link. Dan nemen wij dit mee in de ontwikkeling van het digitale platform.