EED

Vergoedingsregeling EED

Sinds 1 januari 2009 kan de diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie worden vergoed. De vergoede zorg geldt voor leerlingen met ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) in het primair onderwijs.

Bij een vermoeden van ernstige, enkelvoudige dyslexie wordt het Leerlingdossier Dyslexie* door scholen gebruikt om alle informatie te bundelen ten behoeve van de diagnostiek. De Leidraad vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs naar zorg beschrijft het proces dat doorlopen wordt van een vermoeden van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) tot diagnostiek en behandeling. Voor de inhoudelijke concretisering wordt verwezen naar de Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 bij een vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie.

De Leidraad, de Handreiking en het Leerlingdossier vormen samen één geheel en zijn ontwikkeld in opdracht van het Masterplan Dyslexie en in 2019 nader bijgesteld in het kader van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie (Sjapo) door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie en het Expertisecentrum Nederlands.

Handreikingen voor specifieke doelgroepen

Richtlijn Omgaan met doublures bij de screening voor toegang tot vergoede dyslexiezorg

Richtlijn Lees- en Spellingproblemen in combinatie met Hoogbegaafdheid

Richtlijn Comorbiditeit

*Let op: sla het leerlingdossier eerst op voor u erin gaat werken en Google Chrome is niet geschikt voor het invullen van de gegevens, omdat deze niet worden overgenomen bij het opslaan.